ศบค.“เห็นชอบ” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7)

ศบค.“เห็นชอบ” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7)

สรุปมติการประชุม ศบค. ครั้งที่ 12/2564 เวลา 13.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน- ททท. โดย ผทท. และ รผย. นำเสนอวาระการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7 Phuket Extension)📌ที่ประชุมมีมติ “เห็นชอบ” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7) ซึ่งประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล) และพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทราบว่าสถานทูตฯ , สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเริ่มอนุมัติ COE ตั้งแต่วันนี้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องพำนักในภูเก็ตให้ครบ 7 คืน ก่อนเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่นำร่องต่อไปครับ

ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน Tourism Council of Thailand(TCT) : แหล่งข่าว

Share