“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ และทหารกองประจำการกองบิน ๒๑ ร่วมกับ “กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ปฏิบัติภารกิจมอบถุงยังชีพ ของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ และช่วยประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ชั้น ๒ ของบ้านใน ชุมชนโดยรอบวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

ใจถึงใจไปทันที

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กองทัพอากาศ

กองบิน๒๑

อุบลราชธานี

wing21

จิตอาสา

น้ำท่วม

น้ำท่วมรอระบาย

น้ำท่วมอุบล65

กองบิน๒๑พร้อมช่วยเหลือประชาชน

ฝันดีฝันเด่น

ผู้รับผิดชอบ น.ท.หญิง ปฏิมา สิมเสมอ ตำแหน่ง หน.ผกร.บก.บน.๒๑ โทร. ๔-๓๒๓๒

Share