สจ.ต้อม ร่วมสนับสนุนกีฬา เพื่อหารายได้ให้มัสยิด

สจ.ต้อม ร่วมสนับสนุนกีฬา เพื่อหารายได้ให้มัสยิด

นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต ฝ่ายผู้บริหาร มอบหมายให้
นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ร่วมกับ ส.อบต.ตุ้ง และเพื่อนสมาชิกสภา อบต.ไม้ขาวพร้อมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอ

ล เพือวัตถุประสงค์การหารายได้ให้มัสยิด เพื่อเป็นทุนการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพย์ติด และพบปะกับพี่น้องชาวหมากปรก และชุมชนใกล้เคียง

ทีมภูเก็ตหยัดได้

สจต้อม

วิวัฒน์จินดาพลเขต6ถลาง

Share