สจ.ต้อม วิวัฒน์ จินดาพล ลงพื้นที่ ร่วมกับนายกอ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

สจ.ต้อม วิวัฒน์ จินดาพล ลงพื้นที่ ร่วมกับนายกอ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

รวมทั้งแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาใกล้ถนน ก่อให้เกิดความเสียหายได้ บัดนี้ทาง อบต.ไม้ขาวได้ทำการแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว

สจต้อม

วิวัฒน์จินดาพล

พูดแล้วทำ

เราทำงานทุกวัน

ต้อมพร้อม

Share