สจ.ต้อม เปิดงานการแข่งขันกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคถลาง

สจ.ต้อม เปิดงานการแข่งขันกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคถลาง

     นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รักสามัคคีระหว่างนักเรียน คณะครู เป็นต้น

และขอขอบคุณนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผอ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ผอ โรงเรียนเมืองถลาง คณะครู
ที่ให้โอกาส เชิญมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทีมภูเก็ตหยัดได้

สจต้อม

วิวัฒน์จินดาพล

Share