สทท. เข้าพบ ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือปี 2564

สทท. เข้าพบ ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือปี 2564

  · 📍​สทท. เข้าพบ ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือปี 2564. 19 มกราคม 2564 (บ่าย) นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมกรรมการสภาฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมคณะกรรมการสายงานฯ พบประหารือแนวทางความร่วมมือ ด้านสิทธิประโยชน์ และพร้อมแนวทาง ผลักดันให้ภาครัฐ จัดตั้งกองทุน ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวไทย#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share