สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าว เพื่อส่งนักกีฬาชักกะเย่อไทย ไปแข่งขันกีฬาชักกะนานาชาติที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ. 2565

สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าว เพื่อส่งนักกีฬาชักกะเย่อไทย ไปแข่งขันกีฬาชักกะนานาชาติที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ. 2565

แถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม ราชมังคลา 222 ใต้สนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 13.30 น. เชิญสื่อมวลชนลงทะเบียน
ในเวลา 14.00 น. เริ่มงานแถลงข่าว
โดย นายนริส สิงห์วังชา นายกสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว
ราชมังคลา 222 ใต้สนามฟุตบอล
ราชมังคลากีฬาสถาน เข้าประตู W
วนขวาโชน E 7-E 8

Share