สวนรถไฟ

สวนรถไฟ

ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่ห้ามพลาดเลยค่ะ นั่นก็คือ สวนรถไฟ นั่นเอง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ มีเนื้อที่กว่า 375 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณจตุจักร เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน มีกิจกรรมมากมายให้ทำ ไม่ว่าจะเป็น การปั่นจักรยาน จัดแสดงและเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงชนิดต่างๆ เอาไว้ โดยจัดให้เป็นโซนของธรรมชาติ มีพรรณไม้ต่างๆ บ่อน้ำ น้ำตก อีกด้วย

  • โทรศัพท์ 02 537 9221

ที่มา : https://roijang.com/

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :