สวนเมล่อน ชากังราว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สวนเมล่อน ชากังราว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สวนเมล่อน ชากังราว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพกับต้นซีโลเซีย ที่ชูดอกออกดอกหลากหลายสีสันสวยงาม เป็นแลนด์มารค์จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกำแพงเพชร วันหยุดนักท่องเที่ยวมากันจำนวนมาก พร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นที่จะยกมาขายภายในสวน ตระเวนข่าว3

Share