สสสท.ร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย คัดค้านร่างประกาศ กสทช.

สสสท.ร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย คัดค้านร่างประกาศ กสทช.

สสสท.ร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 คัดค้านร่างประกาศ กสทช.จำนวน 6 ฉบับ และเรื่องคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 6 ฉบับ ระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Share