สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาว สำหรับนักท่องเที่ยวต้องการชมความสวยงามและไปถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ได้ต้องการข้ามไปยังฝั่งลาว สามารถขออนุญาติ เจ้าหน้าที่และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการมาถ่ายภาพ จะสามารถเข้าไปได้แต่จะยืนถ่ายภาพได้แค่ส่วนต้นสะพานฝั่งไทยเท่านั้น  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว จะเป็นการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว การเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัดโบราณ ชมอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย ที่สำคัญยังสามารถ ไปกราบไหว้ทำบุญ ที่วัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือ วัดศรีโคตรบูร  ส่วนด้านนอกเมืองท่าแขก จะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติชมถ้ำพระ ซึ่งต้องพายเรือแจวเข้าไป เที่ยวถ้ำนกนางแอ่น รวมถึงไปจับจ่ายเที่ยวชมซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ตลาดหลักสอง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3  เป็นอีกหนึ่งจุด ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครพนม  นักท่องเที่ยวที่ควรจะไปแวะเวียนเยี่ยมชมสักครั้งเพราะถือว่า เป็นสะพานที่มีความสำคัญ แห่งหนึ่งของภาคอีสาน  

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :