สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเป้ามุ่งสู่เวทีนานาชาติ ด้วยการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License และพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสู่ระดับ B License เพื่อเร่งพัฒนากีฬามวยไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเป้ามุ่งสู่เวทีนานาชาติ ด้วยการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License และพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสู่ระดับ B License เพื่อเร่งพัฒนากีฬามวยไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรม การกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง กับการพัฒนากีฬามวยไทย เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดโปรเจคใหญ่ในการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C Licence และ ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยระดับ B Licence ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักมวยไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย มุ่งมั่นพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยและผู้ตัดสินกีฬามวย ด้วยการเสริมเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรวิชาให้มีความเข้มข้น พร้อมที่จะผลิตผู้ฝึกสอนกีฬามวยและผู้ตัดสินกีฬามวย ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพอย่างเป็นมาตรฐานออกสู่ระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกสอนกีฬามวย หรือการด้านการตัดสินกีฬามวย ให้มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธาการ ยืนยันว่า การเปิดอบรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลัก สูตร คือ 1. อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน และ 2. อบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวย ระดับ B License จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 โดยรายละเอียดและช่องทางการรับสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครผ่าน Line Oficial Account หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด ทั่วประเทศ

หรือยื่นในสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท : บริษัท โกลบอล สปอร์ต บีซีเนส จำกัด 888/34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดี จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติมเข้ารับการอบรม

Share