หาดนราทัศน์นรา

หาดนราทัศน์นรา

เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมด้านปากแม่น้ำบางนรา

หาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตรที่ไปสิ้นสุด ณ ปลายแหลมด้านปากแม่น้ำบางนราแห่งนี้ นอกจากมีทิวสนขึ้นขนานเลียบแนวชายหาดสร้างบรรยากาศร่มรื่น มีร้านค้า ร้านอาหารตลอดถนนเลียบชายหาด เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม อีกทั้งไม่ไกลกันนักคุณจะพบหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายริมแม่น้ำบางนรา และบริเวณเวิ้งอ่าวมีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่มากมาย กลายเป็นภาพชีวิตสงบงามที่ไม่ว่าใครก็ตามได้มาพบเห็น ย่อมต้องอยากเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำ ที่ตั้ง : อยู่เลยจากตัวเมืองนราธิวาสไปตามถนนสายพิชิตบำรุง ประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์ รถสามล้อถีบ หรือรถสองแถวเล็กจากตัวเมืองนราธิวาส ไปยังหาดนราทัศน์ได้

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :