อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (โบสถ์คาทอลิก)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล นับเป็นหนึ่งในวิหารที่มีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นอาสนวิหารที่อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรมาช้านาน นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 มีประวัติการก่อสร้างยาวนานสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254 วิหารปัจจุบันนี้ เป็นหลังที่ 5 สร้างโดยคุณพ่อเปรีกาล ซึ่งวิหารหลังก่อนหน้านี้ ได้เสื่อมโทรมตามอายุ จนมีการสร้างหลังใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลังที่ 5 วิหารจึงมีอายุรวมกว่า 110 ปี ศูนย์รวมศรัทธาของชาวคริสต์ และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทย มีจุดเด่น คือ ยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานไม้คล้ายกับท้องเรือโนอาห์ ช่องบานกระจกแบบโกธิค และกระจกงานกระจกสี ลักษณะของอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโกธิค มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งภายในยังมี พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล องค์ประธารของวัด ถูกตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด (ประมาณ 2 หมื่นกะรัต) ฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับด้วยทองคำ และพลอยชนิดต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2542 วิหารแห่งนี้ เคยได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย แนะนำให้เดินชมความสวยงาทั้งด้านในและด้านนอกโบสถ์  ควรแต่งกายให้เรียบร้อย กางเกงขายาว กระโปรงยาว หากใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมา ด้านหน้าทางเข้าจะมีผ้าคลุมให้ยืมใส่เข้าไปได้ หากมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว เป็นอีกสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามนี้ด้วยตาตัวเองมาก ๆ ค่ะ

 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 110 ซอย 1 หมู่ 10 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
  เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. และวันอาทิตย์ 08.30 – 11.30 น. 
  โทรศัพท์ : 039-311-578
  Facebook : อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ที่มา : https://shorturl.asia/4Mujb

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :