เกาะบุโหลน ต้องมาสักครั้งในชีวิต

เกาะบุโหลน ต้องมาสักครั้งในชีวิต

เชื่อว่ามีผู้คนอีกมากมายยังไม่รู้จักเกาะนี้ ที่นี่เป็นเกาะเล็กๆ น้ำใส ทรายละเอียด รอบๆเกาะสามารถดำน้ำ ดูประการังได้อีกด้วย

เกาะแห่งนี้มีความเรียลและมีวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และรอยยิ้มที่น่ารักของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ใครได้มาเหมือนหลุดออกไปอีกโลกหนึ่ง ชาวบ้านบนเกาะทุกคนน่ารัก ใจดี ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและจะนำไปขายที่ปากบารา

Bu Loan Island of Mu Ko Phetra National Park, Satun

ในการเดินทางครั้งนี้เราไปกับเรือหางยาว ของชาวประมงที่นี่ โดยขึ้นเรือที่แหลมเต๊ะปัน ปากบารา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที สุดท้ายแล้ว อยากจะบอกทุกคนว่า . . . สักครั้งในชีวิตต้องมาเกาะบุโหลน

ที่มา : https://th.trip.com/moments/detail/la-ngu-1447216-11526910

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

219 Posts

View All Posts
Follow Me :