เกาะรังนก

เกาะรังนก

เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของนกอีแอ่นทะเลเป็นจำนวนมาก จึงถูกเรียกว่า เกาะรังนก เป็นที่ตั้งของถ้ำถึง 78 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของนก อีแอ่น นกเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ที่สามารถผลิตรังนกจนได้รับการกล่าวขานจากทั่วโลกว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่ค้ารังนก และรังนกอีแอ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นรังนกที่สวยและมีคุณภาพดีที่สุดในโลก เพราะอยู่ในเขตพื้นที่สามน้ำ คือน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืดท่องเที่ยวเกาะแก่งในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เข้าชมรังนกนางแอ่น สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่๕ ชื่นชมพระปรมาภิไธยย่อ จปร ๑๐๘ ในหมู่เกาะต้องห้ามพลาด “หมู่เกาะสี่เกาะห้า”
ล่องเรือชม ควายไล่ทุ่ง วัวเล็มหญ้า นกหาปลา หมูทำนาแห้ว บริเวณ”แหล่งนกน้ำเกาะโคบ”
ตลอดเส้นทางจะพบกับ”วิถีชาวเล3″ น้ำ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ที่ใช้ทะเลสาบเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีวิต
แวะเกาะแห่งความเชื่อ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สั่นกระดิ่งต่ออายุให้ยืนยาว
และลงเล่นน้ำที่ “หาดต่อกัน (หาดทรายใต้น้ำ)” ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่เกาะสี่เกาะห้าในยามเย็น

Share