เขาแบนะ จังหวัดตรัง

เขาแบนะ จังหวัดตรัง

เขาแบนะ – หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ตรังสร้างท่าเทียบเรือลอยน้ำจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เขาแบนะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ถือเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดเช็คอินแห่งใหม่เกิดขึ้นที่บริเวณเขาแบนะ

Share