เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่พร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่ง ยังมีการให้บริการเช่าจักรยาน เช่าเรือท่องทะเลสาบเหนือเขื่อน และบ้านพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

Share