เจ้าคุณพระราชพัชรญาณมุนีมาปฏิบัติศาสนกิจแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

เจ้าคุณพระราชพัชรญาณมุนีมาปฏิบัติศาสนกิจแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

เจ้าคุณพระราชพัชรญาณมุนี
มาปฏิบัติศาสนกิจแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย
พระปัญญาวชิรโมลี ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชพัชรญาณมุนี มาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศออสเตรเลีย โดยคณะศิษยานุศิษย์วัดต่าง ๆ ที่มีความเคารพเลื่อมใสท่านได้นิมนต์ทำบุญแสดงมุทิตาในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ และครบรอบอายุวัฒนมงคล วัดธัมมธโร เมืองแคนเบอร์ร่า เป็นวัดแรกที่จัดงานถวายสักการะ โดยมีเจ้าคุณพระราชสีลาภรณ์ หรือท่านเจ้าคุณศุภชัย ได้มาสร้างวัดที่นี่และกำลังดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่มูลค่าเกือบ 300 ล้านบาทกำลังจะแล้วเสร็จ และเตรียมทำพิธีฉลองพระมหาเจดีย์ พร้อมพิธียกฉัตรองค์พระประธานในพระมหาเจดีย์แห่งนี้ ทราบว่ามีความพิเศษคือขอรับพระราชทานแบบก่อสร้างจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อปี 2536
ช่วงบ่ายเข้าไปโรงเรียนนายร้อยดันทรูน ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยเข้าศึกษาที่วิทยาลัยการทหารแห่งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 ที่สำคัญพลาดไม่ได้คือมีต้นไม้ที่พระองค์เคยปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนออสเตรเลียเมื่อปี 2003 สูงเกือบ 20 เมตร วันนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพสีลาภรณ์ หรือหลวงพ่อเจ้าคุณสมัย เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี จากซิดนี่ย์ และพระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมรังษี เมลเบิร์น พาไปชมสถานที่สำคัญ พร้อมกับช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกในวิทยาลัยแห่งนี้ และที่ป้ายแห่งนี้ดินจะไหลมาทับถมกันทำให้ป้ายติดพื้นท่านเจ้าคุณศุภชัยปรารภว่าถ้าทำให้สูงเด่นอีกหน่อยจะดีมากเพราะใครที่มาวัดนี้มักจะมีคนพาไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ทุกคณะ นับเป็นเรื่องราวประทับใจและชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านในการได้มากรุงแคนเบอร์ร่าทุกครั้ง พรุ่งนี้สถานทูตไทยจะนิมนต์เข้าไปทำบุญถวายภัตตาหารโดยมีท่านหลวงพ่อเจ้าคุณเป็นประธาน
ช่วงเย็นเข้าไปชมรัฐสภา และ Australia war memorial ก่อนพระอาทิตย์ตกดินต้องกลับมาสวดมนต์ทำวัตรเย็น พรุ่งนี้ฉันเสร็จเตรียมออกเดินทางไปต่อที่เมลเบิร์น

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :