เจ้าชาย ไฟซาล บิน อัลฮุสเซน แห่งจอร์แดน ไอโอซี เมมเบอร์ และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกจอร์แดน แสดงความยินดี กับ เจ้าชายโจแอน บิน ฮามัด อัลทานีประธานโอลิมปิกการ์ตา และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ( แอนน็อก)ในที่ประชุม 206 ประเทศ

เจ้าชาย ไฟซาล บิน อัลฮุสเซน แห่งจอร์แดน ไอโอซี เมมเบอร์ และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกจอร์แดน แสดงความยินดี กับ เจ้าชายโจแอน บิน ฮามัด อัลทานีประธานโอลิมปิกการ์ตา และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ( แอนน็อก)ในที่ประชุม 206 ประเทศ

โดยมี ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาโอลิมปิกไทย และ กรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แอนน็อก ร่วมยินดีด้วย ในการประชุมสมัชชาใหญ่แอนน็อก ครั้งที่ 26 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 18 -21 ตุลาคม 2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก 206 ชาติ กว่า 950 คน และ ประธานสหพัน์กีฬานานาชาติ และไอโอซี เมมเบอร์ 41 คน เข้าร่วม

Share