เดินทางไปนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ฯ

เดินทางไปนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ฯ

เมื่อเวลา 7.30 น.วันที่ 27 มี.ค. นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อม ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC และ นางจิรานาภา สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางต่อไป นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 1เมื่อ เมษายน 2565 เพื่อเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากเลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติและการให้คำปรึกษาและกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างโมเมนตัมเพื่อเปิดช่องว่างความรู้ในการปรับตัว

การบูรณาการสภาพภูมิอากาศเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ( join the making of a new world 1 october 2021- 31 March 2022 ) พร้อมเยี่ยมชม expo 2020 DUBI ภายในงานและบูทสมาร์ทซิตี้ จากประเทศต่าง ๆ โดยมี นายสำเริง เชื้อครุฑ ผู้ช่วยที่ปรึกษา และ นางศศิลภัส แดงภูมี เลขาที่ปรึกษาฯ เดินทางไปส่งขึ้นเครื่องฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยก่อนขึ้นเครื่อง นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินแจกหน้ากากอนามัย และชุดตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ของสนามบิน ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่กำลังเดินทาง และร้านค้าขาย ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการบรรเทายับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: