เด็กชายพลเทพ บำรุงจีน จากทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคกกลาง รับรางวัล แมนอ๊อฟเดอะเม็ท จากการแข่งขันฟุตบอลวันวิชาการ โรงเรียนธาตุพนม ปี 2565 เมื่อวันก่อน

เด็กชายพลเทพ บำรุงจีน จากทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคกกลาง รับรางวัล แมนอ๊อฟเดอะเม็ท จากการแข่งขันฟุตบอลวันวิชาการ โรงเรียนธาตุพนม ปี 2565 เมื่อวันก่อน

Share