เปิดแสงเศรษฐกิจไทย “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

เปิดแสงเศรษฐกิจไทย “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

เศรษฐกิจไทยวิกฤตหนักมาตั้งแต่ โควิด 19 ระบาดไปทั่วโลก รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของประเทศ ก็ดับแสงลงแบบไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เลย

ด้วยการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย ได้พิจารณาวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบ จึงเกิด “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”  มีการเตรียมการด้วยความยากลำบากทั้งการทำงานทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำให้ทุกคนทุกภาคส่วนเข้าใจ ทั้งเจตนารมณ์ทั้งแนวคิดทั้งผลที่ได้รับกับความเสี่ยง

และในวันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 ได้ฤกษ์ดี เปิด “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เครื่องบินลำแรกสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เส้นทาง โดฮา-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบิน QR840 จำนวน 116 คน ต่อมาเป็นสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เส้นทางเทลอาวีฟ-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.45 น. เที่ยวบิน LY87 จำนวน 101 คน และ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางสิงคโปร์-ภูเก็ต ถึงเวลา 17.10 น. เที่ยวบิน SQ736 จำนวน 46 คน ขณะที่ยอดผู้โดยสารน่าจะมีอยู่ประมาณ 300-400 คน

นี้นับเป็นแสงแรกของการท่องเที่ยวของไทย ทุกคนทุกภาคส่วนได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานๆ มาจนเปิดฟ้าบินข้ามมาที่ภูเก็ตได้ ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทุกองคาพยพมีหวังเห็นแสงแรกแล้ว

ในการฝ่าฟันอุปสรรคนานๆ ผมขอกล่าวถึงบุคคล 2 ท่าน ที่กล่าวได้ว่าเป็นทั้งคนจุดประกายทั้งความคิดและปฏิบัติการ

 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทุ่มเทกายเทใจ ตั้งแต่เริ่มแก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 แก้ปัญหาชาวภูเก็ตให้อยู่ได้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องปากท้องชาวบ้าน และทุกวิกฤต ต้องขอขอบคุณท่านเป็นบุคคลแรก

ส่วนที่ลืมไม่ได้ คือ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์” (โกจง) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เข้ามานั่งตำแหน่งนี้โดยนโยบาย 1.Tourism Subsidies 2. Tourism Fund 3. Tourism Clinic 4. Tourism Hub 5. Tourism Platform  ครับ ผมเชื่อว่าถ้าท่านทำครบทั้ง 5 นโยบาย ท่องเที่ยวไทยนำทำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นี้ก็เป็นบุคคลที่ต้องขอบคุณเป็นท่านที่สอง

บัดนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยได้กำเนิดขึ้นอีกครั้ง ด้วยการนำร่องของ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ทุกอย่างกับทุกคนทุกภาคส่วนที่สนับสนุนผลักดันกันไปในทิศทางใด ครับ

Share