เยี่ยมชมสถานฑูตและโรงเรียนนายร้อยดันทรูน

เยี่ยมชมสถานฑูตและโรงเรียนนายร้อยดันทรูน

เยี่ยมชมสถานฑูตและโรงเรียนนายร้อยดันทรูนนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระราชพัชรญาณมุนี และคณะสงฆ์มาทำบุญตักบาตร ที่สถานทูตไทย เสร็จแล้วได้เดินชมภายในสถานฑูตและโรงเรียนนายร้อยดันทรูนที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยศึกษาอยู่ ได้ชมภาพประทับใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และพาหลวงปู่เจ้าคุณมา

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :