เรื่อง ตะกั่วป่า เมืองกีฬาและเอนเตอร์เทนเม้นท์เรียน ผู้สนับสนุนโครงการ

เรื่อง ตะกั่วป่า เมืองกีฬาและเอนเตอร์เทนเม้นท์
เรียน ผู้สนับสนุนโครงการ

ด้วยโครงการคนละลูก มีนโยบายที่จะทำกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมเอนเตอร์เทนเม้นท์ ในอำเภอตะกั่วป่า เพื่อให้เป็นเมืองกีฬาและท่องเที่ยว โดยนโยบายจะขอความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเข้ามาสนับสนุนโครงการให้ประสบความสำเร็จ สำหรับรูปแบบโครงการ จะเป็นการจัดคลีนิคทุกประเภทกีฬา ให้เยาวชนในเขตอำเภอตะกั่วป่า ภายใต้ธีม หนึ่งเยาวชนหนึ่งประเภทกีฬา
นายศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก กล่าว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะได้เลือกเล่นกีฬาตามความถนัดของตนเองได้มีการเล่นกีฬา ที่เพื่อที่จะได้เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต เปิดโอกาสให้ได้รับวิธีการเล่นกีฬาแต่ละประเภท อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจากโค้ชมืออาชีพ

Share