เหรียญก้านมะลิหลวงพ่อมุ่ย วัดคอนไร่

เหรียญก้านมะลิหลวงพ่อมุ่ย วัดคอนไร่

ถ้าจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองสุพรรณ คงจะกล่าวเลย หลวงพ่อมุ่ย แห่งวัดดอนไร่ไปไม่ได้ ท่านเป็นพระคณาจารย์ถึง 5 รัชกาล ที่เกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกรูปหนึ่ง หลวงพ่อมุ่ยท่านเป็นพระสมถะ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลาย ทำสิ่งใดแต่พอเหมาะพอควร มีความเมตตาแก่สัตว์โลกทั่วไปทุกหมู่เหล่า ท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวบ้านต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ท่านเป็นลูกศิษย์ของ หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา และท่านได้ศึกษาวิชาความรู้กับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่าน อย่าง หลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อาจารย์กูน วัดบ้านทึง หลวงพ่อปลั่ง วัดวิมลโภคาราม

Share