เหรียญนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหรือครุฑจับนาค ครุฑ หลวงพ่อไสว

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหรือครุฑจับนาค ครุฑ หลวงพ่อไสว

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหรือครุฑจับนาค
ครุฑ คือ พาหนะของพระนารายณ์และมีอำนาจและพลังเหนือนาคทั้งปวง ซึ่งประกอบพระนารายณ์แทนพระมหากษัตริย์ ครุฑแทนอำนาจบารมี นาคคือความมีเมตตาศีลธรรม หลวงพ่อไสวท่านจึงนำรูปนารายณ์ทรงครุฑจับนาคมาไว้หลังเหรียญ และผ้ายันต์นารายณ์ อันความหมายถึง แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี เมตตา ในเหรียญเดียวกัน จึงทำให้เหรียญและผ้ายันต์ท่านไม่แพ้ปลัดขิกหรือวัตถุมงคลอื่น
เหรียญนารายณ์ทรงครุฑนี้ มีด้วยกัน 2 บล๊อก คือบล๊อกหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่ แต่เหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินจะเป็นบล๊อกหน้าแก่ ซึ่งหลวงพ่อจัดสร้างตอนอายุ 78 ปี เลยสร้างเนื้อเงินจำนวน 779 เหรียญ ซึ่งเหรียญทองคำส่วนหนึ่งจะอยู่กับอาจารย์สุวิทย์ กิตติมิ่งมงคล ผู้อุปถัมภ์หลวงพ่อในสมัยนั้น ท่านจึงมีวัตถุมงคลจำนวนมากและลูกศิษย์ลูกหาที่ในและต่างประเทศจำนวนมาก
(การเช่าหาควรระวังมีของเรียนแบบ)
ผมขออำนาจบารมีหลวงพ่อจงคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านให้ปลอดภัยไร้โรคภัย

Share