แม่ฉลอมนายกฯ TFOPTA ชัยนาทร่วมกับม.จันทรเกษมวิจัยท่องเที่ยว

แม่ฉลอมนายกฯ TFOPTA ชัยนาท
ร่วมกับม.จันทรเกษมวิจัยท่องเที่ยว

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ มาร่วมประชุมหารือเสนอความคิดเห็นประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว จ.ชัยนาท ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินงานบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยนาทมาตลอดเพื่อให้สอดคล้องตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปีนั้น ในปีงบประมาณ 2566 นี้ มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดกรอบการวิจัยมุ่งเน่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงเศรษฐกิจสร้าสรรค์และเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้การท่องเที่ยว วางแผนพัฒนาให้เป็นแบบ และกรอบการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทต่อไปเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจ.ชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Share