แล่นบ่ได้ กะ หย่างเอา TRASH RUN! 2022 กลุ่มเขมนาโพธิ์ จัดวิ่ง TRASH RUN! 2022 ระยะ 3 กิโล FUN RUN เริ่มวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เริ่มสตาร์ทเวลา 05:30 น. ณ ลานหม่องเว้าพื้น ซอยปลาคาบของ ถนนคนเดินเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี                 แล่นบ่ได้ กะ หย่างเอา เดินหยิบ วิ่งเก็บ ของรางวัลมากมาย สำหรับเด็กๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าสมัคร 12 บาท

แล่นบ่ได้ กะ หย่างเอา TRASH RUN! 2022 กลุ่มเขมนาโพธิ์ จัดวิ่ง TRASH RUN! 2022 ระยะ 3 กิโล FUN RUN เริ่มวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เริ่มสตาร์ทเวลา 05:30 น. ณ ลานหม่องเว้าพื้น ซอยปลาคาบของ ถนนคนเดินเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แล่นบ่ได้ กะ หย่างเอา เดินหยิบ วิ่งเก็บ ของรางวัลมากมาย สำหรับเด็กๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าสมัคร 12 บาท

Share