โครงการคนละลูก จัดการแข่งขันวิคตอรี่ฟุตบอล 7คนครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 13 ปีชาย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง และจังหวัดนครพนม

โครงการคนละลูก จัดการแข่งขันวิคตอรี่ฟุตบอล 7คนครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 13 ปีชาย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง และจังหวัดนครพนม

ศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก ในนามประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ด้วยโครงการคนละลูกมีเป๋าหมายในการดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อให้เยาวชนไทยมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น ฟุตบอลเป็นกีฬาที่สนใจของเยาวชนเป็นส่วนมาก ทางโครงการจึงจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 13 ปี ชาย ทำความดี เพื่อพ่อ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จะทำการแข่งขันใน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี สนามฟุตบอลสตาดิโอ จังหวัดตรัง สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501) จังหวัดนครพนม สนามฟุตบอลโรงเรียนธาตุพนม เพื่อให้เยาวชนได้มีสนามแข่งขัน สร้างประสบการเพื่อพัฒนาการเล่นฟุตบอลให้ดีขึ้น และเป็นโอกาสเนื่องในวันพ่อ เราจะมาร่วมทำความดี เพื่อพ่อ

และต้องขอขอบคุณ คุณคมสิทธิ์ อรุณเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคตอรี่ ฟุตบอล อีควิปเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ บริษัท ไทย.เจเพรส จำกัด สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชน

Share