โครงการคนละลูก จับมือโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังมอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า พร้อมจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ให้โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)จังหวัดตรัง

โครงการคนละลูก จับมือโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังมอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า พร้อมจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ให้โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)จังหวัดตรัง

ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 4 พ.ศ. 2565
นายทิตทยา ณ.สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง(ที่ 3ขวามือ) มอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า ให้นายศรชัย สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501) ณ.โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) จังหวัดตรัง เมื่อวันก่อน

Share