โครงการคนละลูก มอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า พร้อมจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบให้โรงเรียนวัดควนวิไล จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกีฬาร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 4 พ.ศ. 2565

โครงการคนละลูก มอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า พร้อมจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ
ให้โรงเรียนวัดควนวิไล จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา
ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 4 พ.ศ. 2565

นางบุญธรรม กลับขัน รองหัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูกจังหวัดตรัง(ที่ 3ขวามือ) มอบลูกฟุตบอลมิกาซ่า ให้นายธรรมรัตน์ ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิไล ณ.โรงเรียนวัดควนวิไล จังหวัดตรัง เมื่อวันก่อน

Share