โครงการ 6 ทศวรรษพัฒนาดาวน์“วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

โครงการ 6 ทศวรรษพัฒนาดาวน์
“วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมบันทึกข้อมูลรายการพิเศษ 6 ทศวรรษพัฒนาดาวน์ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” นำโดยอาจารย์ชมพูขนิษฐ์ สูตะบุตร (ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหางาน) ได้นำคณาจารย์และนิสิต ร่วมการบันทึกข้อมูลในการบริจาคเงิน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง 5

Share