ไทย ได้เป็นเจ้าภาพSpecialised Expo

ไทย ได้เป็นเจ้าภาพ
Specialised Expo

คณะกรรมการ BIE ประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้มีการทำ Enquiry Mission ครบทั้ง 5 ประเทศ ว่า ประเทศไทย ผ่านการพิจารณาเพื่อให้สามารถเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพ งาน Specialised Expo ได้ พร้อมกับอีกทั้ง 4 ประเทศ
โดยจะจัดให้มีการประกาศผลในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2566
ทั้งนี้ ทางประเทศไทยมีกำหนดการเดินทางเพื่อไป ทำ Country Presentation ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 25 – 29 พ.ย. 2565 ขอให้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ภูเก็ตและประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้กันด้วยครับ

Share