🎯ฉีดวัคซีนสู้”เดลต้า”

🎯ฉีดวัคซีนสู้”เดลต้า”

📌เข็มกระตุ้น Booster Dose (เข็ม3) บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ตาม มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
และคณบดีแพทย์ศาสตร์ 10 สถาบัน ในฐานะที่ปรึกษา สธ. ใน ศบค. เห็นด้วย เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรด่านหน้ามีความปลอดภัย สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่
💉เข็ม 1 💉เข็ม 2 sinovac
💉เข็ม3 AstraZeneca หรือ Pfizer
การฉีดให้เว้นระยะห่าง จากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์

📌การให้วัคซีนสลับชนิด มีการศึกษาวิจัยว่า จะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ โดยเฉพาะเดลต้า (อินเดีย)

📌เมื่อมีวัคซีนเพียงพอและกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนแล้ว จะฉีดเข็มกระตุ้นให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

PMOC

ศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี

รวมไทยสร้างชาติ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/591580855560574/?d=n

Share