13 สาขาอาชีพ มอบข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานด้านท่องเที่ยว

13 สาขาอาชีพ มอบข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานด้านท่องเที่ยว

19 มกราคม 2564 (เช้า) >ตัวแทน 13 สาขาอาชีพ เข้ามอบหนังสือสรุปข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานด้านท่องเที่ยว>ประชุมหารือ ขับเคลื่อน Smart Tourism >ดร.พิมุข เสนอแนะแนวทาง เปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวช่างชาติเข้าท่องเที่ยว “แพ็คเกจเที่ยวไทย + ฉีดวัคซีน “น่าจะเป็นทางออก #ท่องเที่ยวไทย#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share