27 กพ. 2022: “Bike Tour De The Army 2022” ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

27 กพ. 2022: “Bike Tour De The Army 2022” ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน #นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน

นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย ติดตามประเมินผลการจัดงานฯ

ร่วมกิจกรรมปั่นฯ ตามเส้นทางระยะ Touring ภายในค่ายบุรฉัตร โดยมีมาตรการป้องกันโควิต -19 และการรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดงานทุกอย่างเยี่ยม เหมาะกับ Sports tourism

Share

Written by: