พาเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดให้ชมการทำงานของช่างฝีมือ 32 แห่งและเลือกซื้องานหัตกรรมฝีมือเยี่ยม รวมถึงเข้าชมหมู่บ้านศิลปาชีพที่จัดแสดงชีวิตชาวบ้านวิถีไทยทั้ง 4 ภาค ตื่นตาตื่นใจกับสวนนกที่จัดตามแบบธรรมชาติพ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

สมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก สมเด็จพิมพ์ ๙ ชั้น รุ่นแรก

หลวงพ่อรวย ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจาก หลวงพ่อชื่น วัดภาชี (ศิษย์สายตรงของ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ และเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล่าวถึงในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีในวันที่ (3 เมษายน พ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พระสาม ธรรมมิกราช

เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้ง สร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือพระเจ้าธรรมิกราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ทางหน้าประตูด้านทิศเหนือคือ พระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัวที่แ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share