ซอฟเพาเวอร์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติกำลังดำเนินอยู่ ณ ๑๐ จังหวัดในไทย

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ได้จัดเชิญอาคันตุกะศิลปินนานาชาติมาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ และประกาศเทศกาล

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ที่เที่ยวสุรินทร์

 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ใน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่กักเก็บน้ำไว้สำหรับช่วยเหลือทางด้านการเกษตรกรรม การเพาะปลูกต่างๆ ได้มากกว่า 50,000 ไร่เลยค่ะ และยัง

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว ทะเลสาบทุ่งกุลา จ.สุรินทร์

ทะเลสาบทุ่งกุลา ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เดิมคือทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน ที่แห้งแล้งมาก จึงมีการขุดลอกพื้นที่ ทำเป็น โครงการแก้มลิง กักเก็บน้ำไว้ใช้ สามารถจุน้ำได

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ ช้าง สัตว์ที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยเป็นเวลาช้านาน และยังเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุด

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยววนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์

ครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ อีสานใต้ กันค่ะ เป็นหนึ่งใน ที่เที่ยวสุรินทร์ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาอย่าง วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย ซึ่งบริเวณด้านบนก็จะมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิวสวยๆ ให้เราได้เที่ยวชมกัน ถ้างั้

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทระแงง ตั้งอยู่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ มีทับหลังเป็นรูปนางอัปสรถือดอกบัว และทวารบาลยืนกุมกระบอง ซึ่งน

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share