พาเที่ยว วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่า

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว โรงสีเก่าปากพนัง นครศรีธรรมราช

สังเกตเห็นปล่องไฟอิฐสูงตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำปากพนังอยู่หลายจุด ปล่องไฟดังกล่าวคือ ปล่องโรงสี ข้าวเก่าในอดีตปากพนังเจริญสูงสุดยุคทำนาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ มีโรงสีข้าว(โรงสีไฟ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดขุนเขาพนม นครครีธรรมราช

เขาขุนพนม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและ พ่อท่านกลาย วิปุโล เกจิชื่อดัง แห่งเขาขุนพนม นครครีธรรมราช วัดเขาขุนพนม เดิมชื่อ วัดเขาน้อย แต่ตามตำนานสร้างพระธาตุกล่าวว่า เดิมชื่อ วัด

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว “แหลมตะลุมพุก” อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อ พายุโซนร้อนปาบึก กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณภาคใต้ของไทยระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค.2562 ตามที่กรมอุตุฯได้ประกาศแจ้งเตือน ซึ่งหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังก็คือที่ “แหลมตะลุมพุก” อ.ปากพนัง

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช พระธาตุไร้เงา ของ เมืองนคร

วันนี้เราพาสายบุญมาเที่ยว วัดดัง แห่ง ภาคใต้ กันค่ะ อยู่ที่ นครศรีธรรมราช และแน่นอนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ มาถึงแล้วก็ต้องแวะมากราบไว้กัน นั่นก็คือ พระบรมธาตุ ที่ วัดพระมหาธาตุ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญา

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดชมวิวเนินเทวดา และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืน

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

เวิ้งแคมป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวิ้งแคมป์ นครศรีธรรมราชต่อจากตอนก่อนหน้านี้ที่เราไปเที่ยวทะเลหมอกเขาศูนย์ อ.ฉวาง #เวิ้งแคมป์ ได้บำบัดอารมณ์ให้ผ่อนคลาย เวิ้งแคมป์ แคมป์ลับกลางป่าบรรยากาศมาพักผ่อนบ้านเพื่อน ฟีลเป็นกันเองสุดๆ พี่

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย้อนกลับไปยังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลวงพ่อทวดพระเถระ ผู้เปี่ยมด้วยญาณบารมี ได้เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา ในการนั้นท่านได้นำพา เด็กชายผู้หนึ่ง อายุราว 9 ถึง 10 ขวบมาด้วย หมายใจให้คอยปรนนิบัติรับใช้ เ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

จุดชมวิวเขาศูนย์ ทะเลหมอก ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศของเขาศูนย์ เป็นพื้นที่ป่าที่มีการปลูกต้นยางพาราแทรกอยู่โดยทั่วไปจนถึงยอดเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ลักษณะพื้นที่เป็นแนวเขาสูงสลับกับร่องเขา ร่องน้ำทางทิศเหนือจะไหลสู่คลองชัยต่อกับแม่น้

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share
Load More