พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ เชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ บ้านศิลปิน อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีที่อยู่ : 414 หมู่ 13 บ้านดำ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/VjMP278x7S31FcKQ6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว น้ำตกห้วยแก้ว เชียงราย น้ำตกสวย นอกเมือง ให้ธรรมชาติบำบัด

ข้อมูล น้ำตกห้วยแก้ว เชียงรายที่อยู่ : ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/WuKgmXeR6inVAHXR6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว ชมนางพญาเสือโคร่ง 2565 หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว เชียงราย

ที่ชมนางพญาเสือโคร่ง 2565 หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว เชียงรายที่อยู่ : อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/GKyBT9WvjTVVfZkV6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว ชม พญาเสือโคร่ง 2565 ปางขอน เชียงราย

ที่ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปางขอน เชียงรายที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/XTnF48D1eGFx2tuX9

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยจอมทอง เชียงราย

ที่เที่ยวเหนือ วัดสวย วัดพระธาตุดอยจอมทอง เชียงรายที่อยู่ : ถนนอาจอำนวย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/1XaMew7HwEfRtd3H6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยเวา เชียงราย

วัดพระธาตุดอยเวา กราบพระธาตุ ชมวิวสวยเมืองแม่สายที่อยู่ : ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/Ea1GUUCeaZjZHXRp6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดมังคลถาวราราม วัดขัวแคร่ เชียงราย

วัดมังคลถาวราราม วัดขัวแคร่ เชียงราย ยิ่งใหญ่อลังการ น่าไปชมสุดๆที่อยู่ : 165/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/p6kYsKKGNewNwHbV6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดห้วยทรายขาว เชียงราย

วัดห้วยทรายขาว วัดสวย อลังการจากศิลปะปูนปั้น ที่ไม่เหมือนใครที่อยู่ : ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/A5GZQZnLiCMS7F7ZA

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดสันติคีรี เชียงราย

วัดสันติคีรี วัดสวย เชียงราย กราบพระธาตุเจดีย์ บนยอดดอยที่อยู่ : ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/HFuaoy1zYVqaYNtN6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดกลางเวียง เชียงราย

วัดกลางเวียง สักการะสะดือเวียง เชียงรายที่อยู่ : ถนนอุตรกิจ ตำบลบางคูเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพิกัด : https://goo.gl/maps/Sj7dqgmLnJb3HqQj6

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share
Load More