Thai – Laos Culture and Art Exchange Program 2023 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประจำปี 2566

Thai – Laos Culture and Art Exchange Program 2023 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประจำปี 2566

Thai – Laos Culture and Art Exchange Program 2023 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประจำปี 2566 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 นำทีมโดยครูโบว์  บ้านการแสดงครูโบว์ จังหวัดสงขลา ไปร่วมแสดงงาน ดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิด โดย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่าง ไทย – ลาว  และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

🇹🇭🇹🇭  ราชอาณาจักรไทย

  – สมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่น

  – ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานานชาติ กรุงเทพมหานคร บริษัทโอปอลการดนตรี

  – เทศบาลเมืองมหาสารคาม

  – สมาคมกลองยาว จังหวัดมหาสารคาม

  – องค์กร ศิลปิน นักวิชาการวัฒนธรรม

🇱🇦🇱🇦 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  – สมาคมเสียงแคนลาว

  – สโมสรดนตรีลาว

  – วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

  – องค์กร ศิลปิน นักวิชาการวัฒนธรรม

โดยกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จัดขึ้น ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่งในงานประกอบไปด้วยชุดการแสดงจาก

-สโมสรด่านซ้าง ลาว

-ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ

-เทศบาลเมืองมหาสารคาม

-โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ (รำวงลาว 3 ทำนอง)

ช่วงที่ 1

การแสดงชุดบทเพลงแห่งอารยธรรมสร้างสรรค์พัฒนา

นาฏศิลป์สร้างสรรค์, กินรีประยุกต์, ขับร้องบทเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง, ขับร้องบทเพลงหนูไม่เข้าใจ, ต้นวรเชษฐ์, นาฏศิลป์ระบำกระทง, เซิ้งกระติ๊บ และอารยศิลป์ถิ่นอีสานสยามไทย

ช่วงที่ 2 การแสดงชุดบทเพลงมนต์เสน่ห์ภาคใต้ มนต์ขลังแห่งวัฒนธรรม

เมรี, ฉุยฉายเบญจกาย, ระบำชนไก่, บุญบั้งไฟ, รากไทย, รำหมู่ต้นวรเชษฐ์

จบท้ายด้วยการร้องเพลงหมู่รำวงลอยกระทง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

Share