สินค้าแนะนำ

สะพานเทพสุดา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานบรรยากาศสวย แถมยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในไทยด้วย มีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร สร้างอยู่เหนือเขื่อนลำปาว โดยเชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กับบริเวณเกาะมหาราช ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี ช่วยร่นระยะทางให้คนในพื้นที่ได้กว่า 80 กม.เลยทีเดียว

ส่วนใครที่อยากแวะชมวิวบนสะพานก็สามารถจอดรถตรงไหล่ทางได้ ถือเป็นอีกจุดชมวิวที่หลายคนชอบแวะมาถ่ายรูปหรือนั่งชมวิวกันชิลๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก

ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

ที่มา : http://i-san.tourismthailand.org/5061/

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :