พาเที่ยว วัดกะโลทัย จังหวัดกำแพงเพชร

วัดกะโลทัย เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบที่มาที่ชัดเจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก นอกกำแพงเมือง ผู้อาวุโสของชุมชนเล่าว่า เดิมชื่อ “วัดยม” เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ และเคยเป็นที่พักทัพของพระมหากษัตริย์ในอดีต โดยในสมัย

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดพระสี่อิริยาบถ กำแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์คือมณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนดังที่พบ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธา

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

สวนเมล่อน ชากังราว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สวนเมล่อน ชากังราว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพกับต้นซีโลเซีย ที่ชูดอกออกดอกหลากหลายสีสันสวยงาม เป็นแลนด์มารค์จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกำแพงเพชร วันหยุดนักท่องเที่ยว

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share