ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จั่น หรือ กระพี้จั่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana ชื่อท้องถิ่น จั่น พี้จั่น (ทั่วไป) ปี้จั่น (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือน

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยะลา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โสกเหลือง, ศรียะลา เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดกลมทึบ โตช้า เปลือกเรียบ สีเทาอมนํ้าตาล มีช่องระบายอากาศเป็นตุ่มกระจายทั่วลำต้น พบขึ้นในป่าดิบและบร

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยโสธร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียง ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หล

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์กระบก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ทรงเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกต้นมีสีเทาอ่อนปนสีนํ้าตาลค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักขึ้น

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระนอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์อินทนิลเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็วหากปลูกในที่เหมาะสม ต้นมีความสูงประมาณ 5-20 ม. ลำต้นเล็กและมักคดงอ แต่พอใหญ่ขึ้น

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์สารภีทะเลเป็นไม้ต้น สูง 8-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ไม่เป็นระเบียบ ลำต้นค่อนข้างสั้น และมักบิดแตกเป็นกิ่งใหญ่ ๆ จำนวนมากทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หรือห้อยลง เปลือกเรียบสีนํ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดราชบุรี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นโมกมัน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-15 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน เปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว มีขนสีขาวตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อน มีรูอากาศมาก

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลพบุรี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พิกุลเป็นไม้ยืนต้น ปลือกต้นสีเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกและเป็นสะเก็ด เปลือกในเป็นเส้นใยนุ่ม สีชมพู ลำต้นและกิ่งมักคดงอเป็นปุ่มปม ไม้ผลัดใบ เรือนยอดสีเขียวเข้มรูปเจดีย์ เป็นพุ่มกลมแน่นทึ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลำปาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์กระเชา ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-30 ม. แตกกิ่งตํ่า ลำต้นมักแตกง่ามใกล้โคนต้น เปลือกสีนํ้าตาลอมเทา มีช่องอากาศสีขาวทั่วไป ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลำพูน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์จามจุรีเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็นพุ่มกว้างคล้ายร่ม โคนต้นเป็นพูพอนตํ่า เปลือกสีนํ้าตาลปนเทา แตกตามยาวขรุขระไม่เป็นระเบียบ ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ป

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share
Load More