พาเที่ยวอุบลราชธานี


             อุบลราชธานี นี้ไทยดีเมืองหนึ่ง หากอยู่ถึงแดนแม่โขง ที่คดโค้งไหลไปเป็นทาง ไหลไปหว่างกลางไม่มีเหินไม่มีห่างพี่น้องไทยอยู่ทางพี่น้องลาวอยู่ทาง อุบลราชธานีนี้เป็นที่ชุมนุม แห่งดอกโกสุมหรือเจ้าปทุมมา นั้นคือดอกบัวบานตระการก้านใบมีดีอย่างไรทั่วแคว้นแดนไทยไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้าใคร ….รักษาคุณความดีเหมือนบัวมีสีรื่นรมย์กลิ่นหอมชื่นชม ภิรมย์หฤหรรกลิ่นหอมบัวนั้นสุขสันต์เพิ่มพูน อยู่ในแม่น้ำมูล นั้นเหมือนอุบลเป็นสุข นิราศทุกข์ปวงไทย อุบลนั้นไซร้ถิ่นทองของไทย.

ผู้แต่ง : เทอด บุณยรัตพันธุ์

Share