พาเที่ยว วัดเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี

พาเที่ยว วัดเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี

วัดเขาสมอคอน ตั้งอยู่บนเทือกเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 1459 ไร่ 40 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ มีหลักฐานมาแต่
ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีเจดีย์ทรงลังกาย่อมุมไม้สิบสอง
ที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆัง เป็นเจดีย์แบบนิยม ของสมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีโบสถ์และมณฑปที่สวยงาม
เขาสมอคอนนี้เป็นเสมือนสำนักตักสิลาในสมัยโบราณ เป็นที่อยู่ของสุกกทันตฤๅษี อาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระยางำเมือง เจ้าเมืองพะเยา เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยา ณ เขาสมอคอน ภายในมณฑปจะมีพระพุทธรูปประดิษฐาน อยู่เพื่อให้ผู้ที่แวะมาชมได้นมัสการ นอกจากนี้ยังมีถ้ำอีก 2 แห่ง คือถ้ำ วิหาร และถ้ำแสนสุข

เขาสมอคอน ตั้งอยู่เขตตำบลเขาสมอคอน เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์มีตำนานเก่าแก่ เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจ จากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอน เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราช และพระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพะเยาซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้ง 2 พระองค์ เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้

ซึ่งสมัยนั้นเป็นกษัตริย์ เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน”มีวัดที่สำคัญบนเทือกเขานี้ 4 วัดด้วยกัน คือ วัดบันไดสามแสน มีโบราณสถานคือ วิหารอยู่หน้าถ้ำและพระอุโบสถเก่า สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา มีพระอุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ.2457 ภายในมีจิตกรรมฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติ ที่วิหารมีจิตกรรมฝาผนัง ศิลปะแบบพม่า และเจดีย์ทรงเรือสำเภา วัดถ้ำช้างเผือก บริเวณเชิงเขามีทำนบดินและอ่างเก็บน้ำโบราณ ประมาณว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่ 18 ร่วมสมัยกับอ่างเก็บน้ำและทำนบดินที่ตำบลทะเลชุบศร วัดเขาสมอคอน มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังเป็นเจดีย์แบบนิยมของสมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และใต้เจดีย์มีถ้ำเล็ก ๆ เรียกว่า ถ้ำพระนอน ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ.2448

เขาสมอคอน มีโบราณสถานอยู่ คือวัดเขาสมอคอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสมอคอน ส่วนวัดบันไดสามแสน วัดถ้ำตะโก และวัดถ้ำช้างเผือกอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนี้ วัดเขาสมอคอนตั้งอยู่ปากถ้ำพระนอน โบราณสถานของวัดนี้ คือเจดีย์ทรงกลมบนยอดเขาเหนือถ้ำ บริเวณวัดมีถ้ำต่างๆอยู่มากมาย เช่น ถ้ำพระนอน ถ้ำพราหมณี ถ้ำชิงช้า ถ้ำไฟฉาย ฯลฯ ภายในถ้ำพระนอนมีพระพุทธไสยาสน์องค์หนึ่ง ยาวประมาณ 10 เมตร ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่แต่ชำรุดมากเพราะถูกขุดรื้อหาของมีค่า นอกจากนี้ยังมีผู้พบซากพระพุทธรูปสมัยลพบุรีและสมัยอยุธยาหลายชิ้นในถ้ำนี้

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 (สายลพบุรี – สิงห์บุรี) ถึง กม.ที่ 18 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3028 ตรงสี่แยกไฟแดง เข้าไปอีกประมาณ 12 กม.มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ทางเข้าเขาสมอคอนบริเวณตลาดท่าโขลงหลายสาย คือ สายสิงห์บุรี – ท่าโขลง -บ้านหมี่ – โคกสำโรง หลังจากนั้นต้องเหมารถสองแถว หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าไปจากปากทาง

วัดเขาสมอคอน ตั้งอยู่บนเทือกเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

Share