สินค้าแนะนำ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมกับอำเภอเมืองหนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ของ สปป.ลาว ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 20 กิโลเมตร? โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และ ประเทศไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในแต่ละวันมีชาวไทย – ลาว และนักท่องเที่ยวมาข้ามแดนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ตัวสะพานมีความยาว 1.20 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร มีช่องสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึ่งตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานเปิดเวลา 06.00-22.00 น. จุดที่น่าสนใจคือ ชมวิว แม่น้ำโขง บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในช่วงเย็น วิวของแม่น้ำโขงจะสวยงามน่าชม

การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ จะเจอกับทางขึ้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
รถโดยสาร : ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เส้นทางจังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน์แล้ว ค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาท/คน (สัมภาระไม่เกินคนละ 20 กิโลกรัม)

สะพานมิตรภาพหนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย -ลาว

Share