สินค้าแนะนำ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, สระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, สระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ที่ไหน

          อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 26,238.00 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยอุทยานนี้ได้ถูกยกฐานะขึ้นมาจากวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2523 และมีที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180-402 เมตร ส่วนที่ราบค่อนข้างแห้งแล้ง มีหน้าดินตื้น มีจุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณโชคชัยพัฒนา รองลงมาคือเทือกเขาที่อยู่ตอนกลางของพื้นที่ และเทือกเขาบริเวณบ้านดงน้ำฉ่า บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็ก ซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

สภาพภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

           พื้นที่อุทยานตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งมีระบบการพัดเวียนประจำเป็นฤดูกาล โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามา ทำให้เกิดฤดูฝน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมาจากตอนเหนือของทวีปเอเชีย ทำให้เกิดฤดูหนาว อุทยานแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี

พืชพรรณและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 สภาพป่าโดยทั่วไปในอุทยานเป็นป่าปลูก ซึ่งปลูกขึ้นเพื่อทดแทนและฟื้นฟูผืนป่าที่เคยมีการบุกรุกทำลายตั้งแต่ครั้งอดีต บางพื้นที่เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบน และนก อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

          เมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หลายคนก็ต้องนึกถึง น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้มาก่อน เป็นน้ำตกเล็ก ๆ 7 ชั้น โดยที่มาของชื่อน้ำตกได้จากการสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และได้พบกับน้ำตก 7 ชั้น ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสาวน้อย ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนํ้าตก จึงได้ตั้งชื่อว่า น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตามชื่อของหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกนั่นเอง

 น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นชั้นเตี้ย ๆ จำนวน 7 ชั้น รวมระยะทางทั้งสิ้น 490 เมตร แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 1-4 เมตร โดยมีสายน้ำไหลลดหลั่นตามชั้นต่าง ๆ ลงมาเป็นธารน้ำกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ โดยมีแอ่งน้ำตื้นใสสะอาดให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้หลายจุด ซึ่งชั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำคือ ชั้น 1-4 แต่ชั้น 3 จะมีแอ่งน้ำลึก ต้องเล่นน้ำด้วยระมัดระวัง และชั้น 4 จะเป็นน้ำตกที่สวยงามกว่าชั้นอื่น ส่วนชั้น 6-7 เป็นชั้นที่เงียบสงบ มีนักท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากมีกระแสน้ำค่อนข้างแรง ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำมากนัก ส่วนบริเวณรอบ ๆ น้ำตกมีเส้นทางเดินเลียบน้ำตกที่สะดวกสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ชนิดต่าง ๆ และสะพานข้ามน้ำตกที่สามารถชมวิวของน้ำตกชั้น 1-4 ได้อย่างสวยงาม

 ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่น้ำตกสวยที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เพราะเป็นช่วงที่น้ำเยอะ โดยนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่เว้นแม้แต่หน้าร้อนที่น้ำลดน้อยลงไปบ้าง แต่ก็เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคลายร้อนด้วย

          นอกจากจะมีน้ำตกที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคลายร้อนแล้ว ทางอุทยานยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้มาเที่ยวชม ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย คอยตรวจตราดูความเรียบร้อยภายในอุทยานอย่างสม่ำเสมอด้วย อีกทั้งยังมีลานกางเต็นท์ใกล้ ๆ ที่ทำการอุทยาน และกำลังดำเนินการของบประมาณสร้างลานกางเต็นท์ใหม่ริมอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอน นับเป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งที่ครบในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจริง ๆ

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

          ในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท / เด็ก คนละ 10 บาท / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
 • รถยนต์ คันละ 30 บาท / มอเตอร์ไซค์ คันละ 20 บาท / จักรยาน ฟรี


          สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการกางเต็นท์พักแรมในอุทยาน ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาทต่อคืน ทั้งนี้ ทางอุทยานมีบริการให้เช่าเต็นท์และเครื่องนอนด้วย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park โทรศัพท์ 0-3634-6586

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

         นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สามารถเลือกการเดินทาง ดังนี้

 • ทางรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร จากตัวเมืองสระบุรีให้เดินทางไปบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอแก่งคอยไปอำเภอมวกเหล็ก เป็นระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข 2224 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะเจอที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ทางขวามือ 
   
 • ทางรถไฟ : จากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ให้นั่งรถไฟไปลงสถานีชุมทางแก่งคอย แล้วเดินไปที่ศาลาหน้าวัดแก่งคอย เพื่อต่อรถสองแถว สระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็ก ราคา 30 บาท เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไปลงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และเดินต่อเข้าไปยังน้ำตก
   
 • ทางรถโดยสารประจำทาง : จากกรุงเทพฯ นั่งรถโดยสารประจำทางไปลงที่สถานีขนส่งสระบุรี จากนั้นให้นั่งรถสองแถว สระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็ก ราคา 30 บาท เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไปลงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และเดินต่อเข้าไปยังน้ำตก

ช่องทางการติดต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. 
 • ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • พิกัด : อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   
 • โทรศัพท์ : 0-3634-6586
 • เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park

           อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นอีกสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ครบ จบ ในที่เดียว สามารถมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องเหนื่อยขับรถไกล ๆ ใครที่กำลังหาที่เที่ยวใกล้ ๆ พักผ่อนสบาย ๆ ลองให้ที่นี่เป็นตัวเลือกกันดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park, สำนักอุทยานแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), จังหวัดสระบุรี

ที่มา : https://travel.kapook.com/view257616.html

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :