ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์มะขาม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้น และแข็งแรงมาก ลำต้นมีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีนํ้าตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ใบ : เป็นไม้ใบรวม จะ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแพร่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นยมหิน จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูป กรวยตํ่า มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง มีพูพอนที่โคนต้น เปลือกต้นเป

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพะเยา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ เนื้อไม้มีสีนํ้าตาลแกมแดง เปลือกสีเทาดำ แตกล่อนเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น ใบ : เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมขอบขนาน เส้นแ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ต

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ประดู่บ้านเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลักษณะทั่วไปคล้ายประดู่ แต่แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกว้างกว่าและมีปลายกิ่งยาวห้อยระย้า มีความสูงประมาณ 10-25 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีดำหรื

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พฤกษ์ เป็นพืชวงศ์ถั่ว เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาเข้มหรือสีนํ้าตาล แตกเป็นร่อง ใบ : ใบประกอบย่อย 2-3 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 3-6 คู่ เรียงตรงข้าม แผ่นใบย่อยรูปไข่กลับหรือคล้ายสามเหลี่

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ช้างน้าวจัดเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก เป็นไม้ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 3-8 เมตร และอาจสูงได้ถึง 12 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายออก ลำต้นมักคดงอ เปลือกต้นเป็นสีนํ้าตาลเข้ม แตกเป็นสะ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จั่น หรือ กระพี้จั่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana ชื่อท้องถิ่น จั่น พี้จั่น (ทั่วไป) ปี้จั่น (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือน

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยะลา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โสกเหลือง, ศรียะลา เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดกลมทึบ โตช้า เปลือกเรียบ สีเทาอมนํ้าตาล มีช่องระบายอากาศเป็นตุ่มกระจายทั่วลำต้น พบขึ้นในป่าดิบและบร

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยโสธร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียง ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หล

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์กระบก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ทรงเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกต้นมีสีเทาอ่อนปนสีนํ้าตาลค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักขึ้น

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share
Load More